00356-79493556

About Us

The idea to set up an organisation to unite the olive growers was launched by a Facebook post on 4th October, 2022 by Mr. Jimmy Magro. Several persons wrote in support of this idea. Mr. Magro then proceeded to call a meeting on the 18th November, 2022 to discuss the formation of an entity to unite the olive growers. During the meeting, Mr. Magro explained the need for such an organisation and that there were three options:

setting up a company

setting up a cooperative, or

setting up a volontary association through a foundation

Our Products and Services

Koperattiva Produtturi taz-Zebbug Limited is targeting in becoming a first class cooperative society that can provide comprehensive services to its members to create a better quality product that can be placed on the international markets. More services

Encourage the cultivation of olive trees

Encourage the production of olive oil of high quality

Our News

Latest Articles From Our News

Our meetings

20

mar

Laqgha ta' Diskussjoni

  • Wednesday
  • 6 p.m. - 7:30 p.m.
  • Koperattivi Malta

IL-PER?EZZJONIJIET Ta’ Stakeholders MALTIN DWAR L-ELEMENTI U L-VALURI FIL-KUN?ETT TAL-KOOPERATTIVI

L-g?an ta' din il-Lecture qasira huwa li jintrodu?i l-per?ezzjonijiet ewlenin ta' stakeholders Maltin fir-rigward tal-elementi u l-valuri tal-kun?ett ta' Kooperattiva.  Id-dejta primarja g?ar-ri?erka fid-dissertazzjoni u d-dokument sottostanti g?al din il-pre?entazzjoni n?abret permezz tal-u?u ta' intervisti mwettqa ma' rappre?entanti ta' tali partijiet interessati li jikkonsistu f'rappre?entanti tal-Kooperattivi, rappre?entanti tal-korpi istituzzjonali u esperti.  Huwa ttamat li d-diskussjoni tas-sejbiet tar-ri?erka, g?alkemm qasira, tikkontribwixxi g?al aktar apprezzament ta' tali elementi u valuri, u li b'hekk tg?in lill-partijiet interessati japplikaw a?jar il-kun?ett ta' ko-op kemm fl-interess tag?hom stess kif ukoll f'dak tal-Moviment Kooperattiv.  Barra minn hekk, lezzjonijit jistg?u fa?ilment jinsiltu minn dan il-ka? Malti g?all-applikazzjoni g?al movimenti o?ra ta' Kooperattiva, spe?jalment fi stati ?g?ar o?ra Ewropej.

Educational/ Information Session organized by the Central Co-operative Fund (CCF)

Title: Maltese Selected Stakeholder Perceptions of Elements and Values in the Co-operative Concept.

Venue: Central Co-operative Fund offices, Triq l-Imdina, Qormi

Lecturer: Professor Peter J. Baldacchino Ph.D. (Lboro.), M.Phil. (Lboro.), F.C.C.A., F.I.A., C.P.A.

Date: Wednesday, the 20th of March 2024

Time: 18.00 to 19.15 (including a 30-minute discussion)

Please confirm your attendance by not later than Friday 8th March, by return email on info@cooperatives-malta.coop

20

mar

Laqgha ta' Diskussjoni

  • Wednesday
  • 6 p.m. - 7:30 p.m.
  • Koperattivi Malta, Mdina Road, Qormi

IL-PER?EZZJONIJIET Ta’ Stakeholders MALTIN DWAR L-ELEMENTI U L-VALURI FIL-KUN?ETT TAL-KOOPERATTIVI

L-g?an ta' din il-Lecture qasira huwa li jintrodu?i l-per?ezzjonijiet ewlenin ta' stakeholders Maltin fir-rigward tal-elementi u l-valuri tal-kun?ett ta' Kooperattiva.  Id-dejta primarja g?ar-ri?erka fid-dissertazzjoni u d-dokument sottostanti g?al din il-pre?entazzjoni n?abret permezz tal-u?u ta' intervisti mwettqa ma' rappre?entanti ta' tali partijiet interessati li jikkonsistu f'rappre?entanti tal-Kooperattivi, rappre?entanti tal-korpi istituzzjonali u esperti.  Huwa ttamat li d-diskussjoni tas-sejbiet tar-ri?erka, g?alkemm qasira, tikkontribwixxi g?al aktar apprezzament ta' tali elementi u valuri, u li b'hekk tg?in lill-partijiet interessati japplikaw a?jar il-kun?ett ta' ko-op kemm fl-interess tag?hom stess kif ukoll f'dak tal-Moviment Kooperattiv.  Barra minn hekk, lezzjonijit jistg?u fa?ilment jinsiltu minn dan il-ka? Malti g?all-applikazzjoni g?al movimenti o?ra ta' Kooperattiva, spe?jalment fi stati ?g?ar o?ra Ewropej.

Educational/ Information Session organized by the Central Co-operative Fund (CCF)

Title: Maltese Selected Stakeholder Perceptions of Elements and Values in the Co-operative Concept.

Venue: Central Co-operative Fund offices, Triq l-Imdina, Qormi

Lecturer: Professor Peter J. Baldacchino Ph.D. (Lboro.), M.Phil. (Lboro.), F.C.C.A., F.I.A., C.P.A.

Date: Wednesday, the 20th of March 2024

Time: 18.00 to 19.15 (including a 30-minute discussion)

Please confirm your attendance by not later than Friday 8th March, by return email on info@cooperatives-malta.coop

20

mar

Discussion

  • Wednesday
  • 6 p.m. - 7:30 p.m.
  • Koperattivi Malta, Mdina Road, Qormi

IL-PER?EZZJONIJIET Ta’ Stakeholders MALTIN DWAR L-ELEMENTI U L-VALURI FIL-KUN?ETT TAL-KOOPERATTIVI

L-g?an ta' din il-Lecture qasira huwa li jintrodu?i l-per?ezzjonijiet ewlenin ta' stakeholders Maltin fir-rigward tal-elementi u l-valuri tal-kun?ett ta' Kooperattiva.  Id-dejta primarja g?ar-ri?erka fid-dissertazzjoni u d-dokument sottostanti g?al din il-pre?entazzjoni n?abret permezz tal-u?u ta' intervisti mwettqa ma' rappre?entanti ta' tali partijiet interessati li jikkonsistu f'rappre?entanti tal-Kooperattivi, rappre?entanti tal-korpi istituzzjonali u esperti.  Huwa ttamat li d-diskussjoni tas-sejbiet tar-ri?erka, g?alkemm qasira, tikkontribwixxi g?al aktar apprezzament ta' tali elementi u valuri, u li b'hekk tg?in lill-partijiet interessati japplikaw a?jar il-kun?ett ta' ko-op kemm fl-interess tag?hom stess kif ukoll f'dak tal-Moviment Kooperattiv.  Barra minn hekk, lezzjonijit jistg?u fa?ilment jinsiltu minn dan il-ka? Malti g?all-applikazzjoni g?al movimenti o?ra ta' Kooperattiva, spe?jalment fi stati ?g?ar o?ra Ewropej.

Educational/ Information Session organized by the Central Co-operative Fund (CCF)

Title: Maltese Selected Stakeholder Perceptions of Elements and Values in the Co-operative Concept.

Venue: Central Co-operative Fund offices, Triq l-Imdina, Qormi

Lecturer: Professor Peter J. Baldacchino Ph.D. (Lboro.), M.Phil. (Lboro.), F.C.C.A., F.I.A., C.P.A.

Date: Wednesday, the 20th of March 2024

Time: 18.00 to 19.15 (including a 30-minute discussion)

Please confirm your attendance by not later than Friday 8th March, by return email on info@cooperatives-malta.coop

All meetings