00356-79493556

MEETINGS

20

mar

Laqgha ta' Diskussjoni

 • Wednesday
 • 6 p.m. - 7:30 p.m.
 • Koperattivi Malta

IL-PER?EZZJONIJIET Ta’ Stakeholders MALTIN DWAR L-ELEMENTI U L-VALURI FIL-KUN?ETT TAL-KOOPERATTIVI

L-g?an ta' din il-Lecture qasira huwa li jintrodu?i l-per?ezzjonijiet ewlenin ta' stakeholders Maltin fir-rigward tal-elementi u l-valuri tal-kun?ett ta' Kooperattiva.  Id-dejta primarja g?ar-ri?erka fid-dissertazzjoni u d-dokument sottostanti g?al din il-pre?entazzjoni n?abret permezz tal-u?u ta' intervisti mwettqa ma' rappre?entanti ta' tali partijiet interessati li jikkonsistu f'rappre?entanti tal-Kooperattivi, rappre?entanti tal-korpi istituzzjonali u esperti.  Huwa ttamat li d-diskussjoni tas-sejbiet tar-ri?erka, g?alkemm qasira, tikkontribwixxi g?al aktar apprezzament ta' tali elementi u valuri, u li b'hekk tg?in lill-partijiet interessati japplikaw a?jar il-kun?ett ta' ko-op kemm fl-interess tag?hom stess kif ukoll f'dak tal-Moviment Kooperattiv.  Barra minn hekk, lezzjonijit jistg?u fa?ilment jinsiltu minn dan il-ka? Malti g?all-applikazzjoni g?al movimenti o?ra ta' Kooperattiva, spe?jalment fi stati ?g?ar o?ra Ewropej.

Educational/ Information Session organized by the Central Co-operative Fund (CCF)

Title: Maltese Selected Stakeholder Perceptions of Elements and Values in the Co-operative Concept.

Venue: Central Co-operative Fund offices, Triq l-Imdina, Qormi

Lecturer: Professor Peter J. Baldacchino Ph.D. (Lboro.), M.Phil. (Lboro.), F.C.C.A., F.I.A., C.P.A.

Date: Wednesday, the 20th of March 2024

Time: 18.00 to 19.15 (including a 30-minute discussion)

Please confirm your attendance by not later than Friday 8th March, by return email on info@cooperatives-malta.coop

20

mar

Laqgha ta' Diskussjoni

 • Wednesday
 • 6 p.m. - 7:30 p.m.
 • Koperattivi Malta, Mdina Road, Qormi

IL-PER?EZZJONIJIET Ta’ Stakeholders MALTIN DWAR L-ELEMENTI U L-VALURI FIL-KUN?ETT TAL-KOOPERATTIVI

L-g?an ta' din il-Lecture qasira huwa li jintrodu?i l-per?ezzjonijiet ewlenin ta' stakeholders Maltin fir-rigward tal-elementi u l-valuri tal-kun?ett ta' Kooperattiva.  Id-dejta primarja g?ar-ri?erka fid-dissertazzjoni u d-dokument sottostanti g?al din il-pre?entazzjoni n?abret permezz tal-u?u ta' intervisti mwettqa ma' rappre?entanti ta' tali partijiet interessati li jikkonsistu f'rappre?entanti tal-Kooperattivi, rappre?entanti tal-korpi istituzzjonali u esperti.  Huwa ttamat li d-diskussjoni tas-sejbiet tar-ri?erka, g?alkemm qasira, tikkontribwixxi g?al aktar apprezzament ta' tali elementi u valuri, u li b'hekk tg?in lill-partijiet interessati japplikaw a?jar il-kun?ett ta' ko-op kemm fl-interess tag?hom stess kif ukoll f'dak tal-Moviment Kooperattiv.  Barra minn hekk, lezzjonijit jistg?u fa?ilment jinsiltu minn dan il-ka? Malti g?all-applikazzjoni g?al movimenti o?ra ta' Kooperattiva, spe?jalment fi stati ?g?ar o?ra Ewropej.

Educational/ Information Session organized by the Central Co-operative Fund (CCF)

Title: Maltese Selected Stakeholder Perceptions of Elements and Values in the Co-operative Concept.

Venue: Central Co-operative Fund offices, Triq l-Imdina, Qormi

Lecturer: Professor Peter J. Baldacchino Ph.D. (Lboro.), M.Phil. (Lboro.), F.C.C.A., F.I.A., C.P.A.

Date: Wednesday, the 20th of March 2024

Time: 18.00 to 19.15 (including a 30-minute discussion)

Please confirm your attendance by not later than Friday 8th March, by return email on info@cooperatives-malta.coop

20

mar

Discussion

 • Wednesday
 • 6 p.m. - 7:30 p.m.
 • Koperattivi Malta, Mdina Road, Qormi

IL-PER?EZZJONIJIET Ta’ Stakeholders MALTIN DWAR L-ELEMENTI U L-VALURI FIL-KUN?ETT TAL-KOOPERATTIVI

L-g?an ta' din il-Lecture qasira huwa li jintrodu?i l-per?ezzjonijiet ewlenin ta' stakeholders Maltin fir-rigward tal-elementi u l-valuri tal-kun?ett ta' Kooperattiva.  Id-dejta primarja g?ar-ri?erka fid-dissertazzjoni u d-dokument sottostanti g?al din il-pre?entazzjoni n?abret permezz tal-u?u ta' intervisti mwettqa ma' rappre?entanti ta' tali partijiet interessati li jikkonsistu f'rappre?entanti tal-Kooperattivi, rappre?entanti tal-korpi istituzzjonali u esperti.  Huwa ttamat li d-diskussjoni tas-sejbiet tar-ri?erka, g?alkemm qasira, tikkontribwixxi g?al aktar apprezzament ta' tali elementi u valuri, u li b'hekk tg?in lill-partijiet interessati japplikaw a?jar il-kun?ett ta' ko-op kemm fl-interess tag?hom stess kif ukoll f'dak tal-Moviment Kooperattiv.  Barra minn hekk, lezzjonijit jistg?u fa?ilment jinsiltu minn dan il-ka? Malti g?all-applikazzjoni g?al movimenti o?ra ta' Kooperattiva, spe?jalment fi stati ?g?ar o?ra Ewropej.

Educational/ Information Session organized by the Central Co-operative Fund (CCF)

Title: Maltese Selected Stakeholder Perceptions of Elements and Values in the Co-operative Concept.

Venue: Central Co-operative Fund offices, Triq l-Imdina, Qormi

Lecturer: Professor Peter J. Baldacchino Ph.D. (Lboro.), M.Phil. (Lboro.), F.C.C.A., F.I.A., C.P.A.

Date: Wednesday, the 20th of March 2024

Time: 18.00 to 19.15 (including a 30-minute discussion)

Please confirm your attendance by not later than Friday 8th March, by return email on info@cooperatives-malta.coop

15

mar

Laqgha Generali Annwali

 • Friday
 • 6 p.m. - 8:30 p.m.
 • Koperattivi Malta

Il-Kumitat tat-Tmexxija qed isejjah il-Laqgha Generali Annwali li se ssir nhar il-Gimgha 15 ta' Marzu, 2024 fis-6.00 p.m. fis-Sala ta' Koperattivi Malta, Mdina Road, Qormi.

Il-membri kollha tal-Koperattiva Produtturi taz-Zebbug Limited huma mistiedna sabiex jattendu.

L-Agenda tal-Laqgha Generali Annwali se tkun qed tigi mibghuta lill-membri.  Dawk li se jattendu huma gentilment mitluba sabiex jirregistraw permezz ta' email fuq info@kpz.com.mt