00356-79493556

context.single_news.title

Laqgha Generali Annwali

Feb. 29, 2024

Il-Kumitat tat-Tmexxija tal-Koperattiva Produtturi taz-Zebbug Limited qed isejjah il-Laqgha Generali Annwali ghal nhar il-Gimgha 15 ta' Marzu, 2024 fis-6.00 p.m. fis-Sala tal-Konferenzi, Koperattivi Malta, Mdina Road, Qormi.

Agenda:

  1. Minuti
  2. Rapport ta' Hidma
  3. Rapport Finanzjarju
  4. Rapport tal-Awdituri
  5. Hatra ta' Kumitat tat-Tmexxija
  6. Hatra tal-Bord tas-Sorvelja
  7. Hatra ta' Awdituri
  8. Emendi ghall-Statut
  9. Mozzjonijiet
  10. Affarijiet Ohra

 

Kull min se jattendi l-Laqgha Generali, huwa gentilment mitlub li jirregistra permezz ta' email fuq info@kpz.com.mt

 

 

Jimmy Magro                                                                                                                         Salvu Borg

President                                                                                                                                Segretarju